Εκτύπωση

Το ΚΕΑΤ παρέχει εκπαίδευση σε τεχνικές Κινητικότητας - Προσανατολισμού (Κ-Π) και Δεξιότητες Καθημερινής Διαβίωσης (ΔΚΔ) σε μαθητές με αναπηρίες όρασης.
Η εκπαίδευση Κ-Π & ΔΚΔ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για τη δόμηση της αυτονομίας του ατόμου με αναπηρία όρασης. Για ένα μαθητή, άτομο με αναπηρία όρασης, η Κινητικότητα και ο Προσανατολισμός λαμβάνει χώρα κάθε στιγμή της ημέρας, καθώς ο ίδιος διερευνά και αλληλεπιδρά με το περιβάλλον. Ο μαθητής με αναπηρία όρασης, που δεν λαμβάνει πληροφορίες από το περιβάλλον οπτικά, μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτές μέσω της ακοής, της αφής και της όσφρησης. Με τη χρήση του λευκού μπαστουνιού μπορεί να ανιχνεύσει και να αισθανθεί τους κινδύνους, ώστε να κινηθεί με ασφάλεια.
Οι θεμελιώδεις δεξιότητες Κ-Π & ΔΚΔ βοηθούν τα άτομα με αναπηρία όρασης να έχουν πρόσβαση στο σχολείο, στην εργασία, στους χώρους διασκέδασης και τα προετοιμάζουν ώστε μια μέρα να ζήσουν ανεξάρτητα.

Παράλληλα το τμήμα εκπαίδευσης Κ-Π & ΔΚΔ του ΚΕΑΤ πραγματοποιεί δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού, παρεμβαίνει σε θέματα προσβασιμότητας των δημόσιων χώρων και κτιρίων, κατασκευάζει απτικούς χάρτες κλπ.

Το πρόγραμμα του τμήματος Κ-Π & ΔΚΔ εκτός από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη υλοποιείται με τη συνεργασία ΚΕΑΤ και Πανελληνίου Συνδέσμου Τυφλών (ΠΣΤ) στις έδρες των Περιφερειακών Ενώσεων του ΠΣΤ στην Πάτρα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο Κρήτης, καλύπτοντας τις εκεί ανάγκες εκπαίδευσης μαθητών και ενηλίκων.

Η εκπαίδευση στο ΚΕΑΤ παρέχεται εξατομικευμένα, ανάλογα την ηλικία, την οπτική οξύτητα, την αποδοχή της αναπηρίας και εν γένει τις δυνατότητες του εκπαιδευόμενου. Η εκπαίδευση Κ-Π & ΔΚΔ περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες εννέα δεξιότητες:

Πιο αναλυτικά οι δεξιότητες περιλαμβάνουν:

Προκινητικότητα

Προσανατολισμός

Οργάνωση σκέψης

Στοχεύουμε στην ικανότητα των μαθητών να αναλύουν, να κρίνουν και να επεξεργάζονται τις πληροφορίες που συλλέγουν από το περιβάλλον με τρόπο λειτουργικό, ώστε να οργανώνουν σωστά τις κινήσεις τους.

Χωρογνωσία

Κινητικότητα

Οι μαθητές στη Κινητικότητα, αρχίζουν τις τεχνικές κίνησης με το μπαστούνι, εφόσον έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αξιολογούν και να χρησιμοποιούν τα ερεθίσματα που δέχονται από τις άλλες τους αισθήσεις.

Αποκτούν γνώσεις λειτουργίας των ηχητικών σηματοδοτών και της οδικής κυκλοφορίας, αναπτύσσοντας την ικανότητα να κινούνται άνετα και με ασφάλεια τόσο σε ήσυχους δρόμους όσο και πολυσύχναστους.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι να προγραμματίζουν και να εκτελούν διαδρομές με εναλλασσόμενες συνθήκες περιβάλλοντος χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Κοινωνική Αγωγή

Γενικές γνώσεις

Προσωπική υγιεινή

Ένδυση

Νοικοκυριό

Φωτογραφίες

 

Εκπαίδευση στην κινητικότητα στον οδηγό όδευσης με χρήση μπαστουνιού.
Εκπαίδευση στην κινητικότητα
Ο μαθητής εκπαιδεύεται στο ανέβασμα σκάλας με χρήση μπαστουνιού. Η εκπαιδεύτρια παρακολουθεί από κοντά.
Μάθημα κινητικότητας σε σκάλα
Εκπαίδευση μαθητή σε συγκεκριμένη διαδρομή εξωτερικού χώρου (στην αυλή του ΚΕΑΤ).
Εκπαίδευση στην κίνηση σε εξωτερικό χώρο