Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών ανακοινώνει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών της Κεντρικής Υπηρεσίας στην Καλλιθέα Αττικής και στο Παράρτημα της Θεσσαλονικής. Μπορείτε να εκτυπώσετε τα δικαιολογητικά στο Παράρτημα Ι (αίτηση-υπευθυνη δηλωση) στις σελίδες 22 και 23 και στο παράρτημα ΙΙ (υπεύθυνη δήλωση) στις σελίδες 24 και 25 της ανακοίνωσης.

Για να δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ