Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

Το ΚΕΑΤ προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια τροφίμων και ειδών καθαριότητας-ευπρεπισμού για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας από 10-09-2019 έως 31-12-2020.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ" ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΑΤ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2926/05.08.2019, ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ή ΤΑ ΚΕΠ.

Για να δείτε την διακήρυξη πατήστε εδώ.

Διορθώσεις της διακήρυξης. Πατήστε εδώ.