Κύριο περιεχόμενο

Μήνυμα ειδοποίησης

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΑΤ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ COVID 19

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΕΑΤ

 


  Το Κέντρον Εκπαιδεύσεως και Αποκαταστάσεως Τυφλών (ΚΕΑΤ) είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), λειτουργεί στην Αθήνα ως Κεντρική Υπηρεσία και στη Θεσσαλονίκη ως Περιφερειακή Διεύθυνση-Παράρτημα και καλύπτει τις ανάγκες των νέων και ενήλικων ατόμων με αναπηρία όρασης σε εθνικό επίπεδο.Κύριος και πρωταρχικός στόχος του Κέντρου είναι η ανεξαρτησία των ατόμων με αναπηρία όρασης και η πλήρης ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκπαίδευση και στήριξη των μαθητών. Προωθείται η πνευματική, ηθική, κοινωνική και πολιτιστική τους καλλιέργεια σε ένα περιβάλλον σεβασμού προς το άτομο. Με την αμοιβαία συνεργασία, την εξειδικευμένη εκπαίδευση και την πρόσβαση στις νέες Τεχνολογίες, τα παιδιά μας μπορούν να πετύχουν ό,τι θέλουν στη ζωή τους.Οι στόχοι του ΚΕΑΤ είναι οι εξής:

  • Ενημέρωση, στήριξη και εκπαίδευση των οικογενειών από τις πρώτες μέρες γέννησης του παιδιού.
  • Κάλυψη και αντιμετώπιση εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και πνευματικών αναγκών των ατόμων με αναπηρία όρασης.
  • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και προγραμμάτων εκπαίδευσης - χρήση και χορήγηση υποστηρικτικής τεχνολογίας.
  • Ίδρυση κατάλληλων δομών μόνιμης περίθαλψης για άτομα που λόγω πολλαπλής αναπηρίας ή ηλικίας δεν μπορούν να ενταχθούν σε προγράμματα αποκατάστασης.
  • Επιστημονική αντιμετώπιση των οικογενειακών και κοινωνικών επιπτώσεων της τυφλότητας.
  • Έρευνα για τη βελτίωση των μεθόδων αποκατάστασης.
  • Καταπολέμηση προκαταλήψεων και κατάργηση κοινωνικών και νομικών κωλυμάτων με σκοπό την αναγνώριση ίσων ευκαιριών και της συμμετοχής του τυφλού ατόμου σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής.

Σας προτείνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα. Γλυπτό στην κεντρική είσοδο του ΚΕΑΤ από την πλευρά της λεωφόρου Θησέως. Αναπαριστάνει έναν τυφλό δάσκαλο που διδάσκει μια τυφλή μαθήτρια. Το γλυπτό είναι μπρούτζινο και είναι τοποθετημένο σε χαμηλό μαρμάρινο βάθρο ύψους 30 εκατοστών. Αποτελεί δωρεά του τυφλού καλλιτέχνη Πέτρου Ρουκοτάκη.Γλυπτό στην είσοδο του ΚΕΑΤ

Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του ΚΕΑΤ στην Αθήνα. Ο προαύλιος χώρος αριστερά είναι στρωμένος με πλάκες και υπάρχει οδηγός όδευσης που οδηγεί στην είσοδο του κτηρίου ενώ δεξιά υπάρχει βοτανικός κήπος με αρωματικά φυτά της ελληνικής φύσης. Στο βάθος το διώροφο κτήριο με τις υπηρεσίες του ΚΕΑΤ και δεξιά, κάθετα αυτού του κτηρίου, ισόγειο που στεγάζεται το ειδικό δημοτικό σχολείο τυφλών Καλλιθέας.Το νέο κτήριο του ΚΕΑΤ στην Αθήνα

Το νεοκλασικό κτήριο του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη στολισμένο τα Χριστούγεννα. Είναι διώροφο με ημιυπόγειο και η πρόσβαση στην είσοδο γίνεται από πλατιά μαρμάρινη σκάλα με περίτεχνα κιγκλιδώματα. Δίπλα στη σκάλα είναι στολισμένο Χριστουγεννιάτικο δένδρο και στο μπαλκόνι του ορόφου κυματίζει η ελληνική σημαία Το μπαλκόνι και η σκεπή φαίνεται να στηρίζονται σε κίονες και σε γύψινα διακοσμητικά υποστηρίγματα (φουρούσια). Εξωτερικά είναι διακοσμημένο με γύψινα στοιχεία ρόδακες και περικοχλάδες και τα παράθυρα φέρουν ανάγλυφο αέτωμα.

Το κτήριο του ΚΕΑΤ στη Θεσσαλονίκη