Με το Νόμο υπ’ αριθ. 3918 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», Τεύχος πρώτο Αρ. Φύλλου 31/2 Μαρτίου 2011, τo ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Προστασίας Τυφλών Βορείου Ελλάδος − Σχολή Τυφλών Ο Ήλιος», το οποίο συστάθηκε με το β.δ. 48/1973 (ΦΕΚ 14 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 307/1989 (ΦΕΚ 144 Α΄) καταργείται ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών που συστάθηκε με το π.δ. 265/1979 (ΦΕΚ 74 Α΄) και θα λειτουργεί ως Περιφερειακή Υπηρεσία, Διεύθυνση Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης. Οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες αυτού μεταφέρονται και ασκούνται από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών.
You are here: Home

Eπιτυχία των μαθητών

Η Διοίκηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Εκπαιδεύσεως & Αποκαταστάσεως Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.)», με μεγάλη χαρά και συγκίνηση πληροφορήθηκε την επιτυχία των μαθητών με αναπηρία όρασης, Εγγλέζου Ευστράτιου του Βασιλείου και Τοκατλίδη Στέφανου του Χαραλάμπους, που αρίστευσαν στις...

Read more...

Welcome to the official website of the C.E.R.B.

Print PDF

The Center for Education and Rehabilitation for the Blind (C.E.R.B) is a Legal Entity of Public Law, supervised by the Ministry of Public Health and Social Solidarity (Welfare).

The Board of Directors consists of seven members, and is appointed by the Ministry of Health (Announced in the Government's Newspaper issue 236/20.10.1998 Law No 2646/98 article 26).

The members are:

  1. Director and President of the Board Dr. Theodosis Koulas.
  2. Representative of the Ministry of Health and Social Solidarity - Marouso Manola.
  3. Representative of the Ministry of National Education and Religious Affairs Director of Special Education - Panagiotis Sotiropoulos
  4. Representative of the Panhellenic Association of the Blind - Ilias Mariolas President of Panhellenic Association of the Blind.
  5. Pausanias Papanicolaou - Economist, and Director of Finance for the Greek Football Federation.
  6. Dr. Aspasia Tiligadi-Ophthalmologist /Eye surgeon
  7. Maro Gozadinou-Representative of the employees union of C.E.R.B.

The Board of Directors of the C.E.R.B welcomes you and hopes you will have a creative and informative navigation on the website of the C.E.R.B.

Select Color

Default Theme Grey scale version Black and white version